Naukowo – Przekłady

 • Andrew Ross, Jak wyhaczyć kontrkulturę, „bruLion” 1995, nr 1.
 • Jozef Darmo, Etyka w środkach masowego przekazu. Obraz świata w mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1-2.
 • Cristian Florin Popescu, Zamęt w rumuńskich mediach. Kształtowanie nowego kodeksu etycznego, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1-2.
 • Madeline G. Levine, „Abecadło” i trzecia powieść Czesława Miłosza, jak dotąd nie napisana, „Dekada Literacka” 1998, nr 5; oraz w: Poznawanie Miłosza. Część druga 19
 • Eva Hoffman, Epilog z: Sztetł. Życie i śmierć pewnego miasteczka i świata polskich Żydów, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 2.
 • Helen Vendler, Świat już doskonały, w: Czesław Miłosz, Świat. Poema naiwne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • John i Bogdana Carpenter, „Posłowie” do: Z. Herbert, Poezje wybrane. Selected Poems, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • Edward Hirsch, Wierność rzeczy, w: Poznawanie Herberta 2, red. A. Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • Per-Arne Bodin, Barbarzyńca i lustro, w: Poznawanie Herberta 2, red. A. Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • Paul de Man, Opór wobec teorii, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
 • Clare Cavanagh, [rec. Cz. Miłosz, To], „Zeszyty Literackie” 2001, nr 1.
 • Josif Brodski, Komu bije dzwon ze zmurszałej dzwonnicy, „Zeszyty Literackie” 2004, nr 1.
 • Adam Zagajewski, Oko cyklonu, „Zeszyty Literackie” 2005, nr 3.
 • Paul de Man, Literatura i język. Komentarz, „Twórczość” 2006, nr 1.