Idą święta 4

W 2009 roku zostałem poproszony o napisanie tekstu słynnego trójkowego „Karpia”, który ukazał się na trójkowej płycie Idą święta 4. Byłem z tego powodu bardzo dumny!