Jak napisać powieść kryminalną

Lesley Grant-Adamson
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999

Lesley Grant-Adamson odkrywa tajniki tworzenia klasycznej powieści kryminalnej oraz jej rozmaitych współczesnych odmian. Jakie elementy składają sie na dobry kryminał? Skąd brać pomysły? Jak zawiązać intrygę? Jak budować sylwetki bohaterów? Jak rozwinąć fabułę? Jak zdobywać potrzebne informacje? Jak doskonalić styl i stosować różne techniki narracyjne? Jak wybrnąć z sytuacji bez wyjścia? Oprócz praktycznych odpowiedzi na te pytania książka zawiera porady dotyczące nawiązywania kontaktów z wydawnictwem, wyjaśnia zasady redagowania tekstu i sporządzania korekty autorskiej (w aneksie tabela znaków korektorskich wraz z przykładami ich zastosowania).