Snoopy i sprawy życiowe

Charles M. Schulz,
Nasza Księgarnia, Warszawa 2007

Dzieło Schulza doczekało się wielu interpretacji: filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, a nawet religijnych. Wynika z tego, że jest ono traktowane jako należące do kultury wysokiej, do całkiem poważnej literatury i sztuki. Być może dlatego, że bohaterowie Schulza ze Snoopym na czele zostali skonstruowani według pradawnego literackiego wzorca, czyli toposu, zwanego puer senex. Polegał on,
w skrócie mówiąc, na idealnej równowadze między starością (z jej mądrością
i doświadczeniem) a młodością (z jej ciekawością świata, umiejętnością dziwienia się i pewną naiwnością). To jest mieszanka dobrze znana czytelnikom literatury, która choć pisana dla dzieci wciąga także dorosłych.