Jazzinfonica

W 2007 roku zostałem poproszony o napisanie słów do „Sonaty patetycznej” Beethovena na koncert inaugurujący XI Festiwal Beethovenowski. Wykonał ją Rafał Bartmiński. Zapis całego koncertu można znaleźć na płycie „Jazzsinfonica.”